จองตอนนี้!ในราคาที่ดีที่สุด
to

แผนที่โรงแรมมิราเคิล ทรานสิท

แผนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ

โรงแรมมิราเคิล ทรานสิท คือโรงแรมทรานสิทเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ชั้นสี่ของสนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) G ด้วยทำเลที่ตั้งที่พิเศษสุด โรงแรมแห่งนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่ออกจากหรือมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับพักผ่อน